ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

(надалі–«Положення»)

Це Положення розроблене Товариством з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект С. Бандери, 20Б (надалі – ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» або «Ми»), яке є володільцем персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (надалі – «Закон») та регулюється цим Законом.
Для цілей цього Положення термін «персональні дані» означає будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікованою.
Це Положення стосується всіх персональних даних, які Ви надаєте нам і які Ми збираємо про Вас. ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» заявляє, що з належною увагою ставиться до захисту та недоторканності інформації, що передається, і на належному рівні забезпечує весь необхідний захист і використання персональних даних, одержуваних від Вас безпосередньо в електронній формі або на матеріальних носіях.
Заповнюючи Ваші дані на сайті https://careers.uklon.ua/#vacancy (надалі – «Сайт») та/або відправляючи Ваше резюме, та/або реєстраційні форми для участі у різного роду заходах/тренінгах/майстер-класах, Ви добровільно надаєте ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», а також його підрядникам та партнерам згоду на обробку всіма можливими способами Ваших персональних даних, у розумінні положень Закону, які пов’язані зі збиранням із різних джерел, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Вас, як фізичну особу, за умови обробки цих даних для досягнення цілі, визначеною у цьому Положенні та забезпечення належного захисту Ваших персональних даних відповідно до Закону.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ АБО МОЖУТЬ ОБРОБЛЯТИСЯ
Ми можемо обробляти наступні персональні дані:  
● ПІБ і контактна інформація (напр., адреса електронної пошти, номер телефону та інша контактна інформація);● інформація про освіту та досвід роботи (напр., компетенція, рівень освіти, кваліфікація та досвід роботи);● демографічні дані ( напр., дата народження, стать);● інша інформація, необхідна для прийняття рішення відповідно до цілі обробки персональних даних, визначеної в цьому Положенні.
Ми не збираємо і не обробляємо персональні дані, що стосуються: расового абоетнічного походження; політичних поглядів і членства в політичних партіях і профспілках;релігійних або філософських переконань; притягнення до кримінальної відповідальності;здоров’я або медичного діагнозу; сексуального життя або орієнтації; генетичних абобіометричних даних, (надалі – «Чутливі персональні дані»). Ми переконливо просимо ненадсилати нам, а також не розголошувати будь-які Чутливі персональні дані через Cайт абоіншим чином.

ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА СТРОКИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ
Обробка отриманих персональних даних здійснюється ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» відповідно до цього Положення та вимог чинного законодавства України. Ваші персональні дані не використовуються нами в жодних інших цілях, за винятком випадків, коли ми отримуємо від Вас згоду на їх обробку, або коли таке використання є обов’язковим або допускається законом. Ціллю обробки персональних даних є розгляд Вашої кандидатури як потенційного підрядника та/або для формування бази резерву потенційних підрядників ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».
Персональні дані зберігатимуться ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» протягом строку, необхідного для досягнення цілі обробки або до моменту відкликання Вами згоди на обробку персональних даних.

ВАШІ ПРАВА ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
У зв’язку з обробкою ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Ваших персональних даних, Ви маєте право:
● знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їхньої обробки, місцезнаходження власника персональних даних;● отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;● на доступ до своїх персональних даних: Ви маєте право запросити копію будь-яких персональних даних, які ми зберігаємо про Вас, і отримати інформацію про обробку Ваших персональних даних;● вимагати оновлення або виправлення будь-яких неточностей у Ваших персональних даних або доповнення будь-яких неповних персональних даних, які зберігаються у нас, надіславши нам запит про виправлення неточностей;● вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;● відкликати згоду на обробку персональних даних;● знати механізм автоматичної обробки Ваших персональних даних та на захист від автоматизованого рішення, що має правові наслідки;● вимагати видалення Ваших персональних даних, якщо Ви вважаєте, що строк їхнього зберігання невиправдано перевищено, а також – за певних обставин – вимагати, щоб їхня обробка здійснювалася в обмеженому обсязі, та/або отримувати роздруківки Ваших персональних даних, які ми зберігаємо в електронному вигляді;● звертатися зі скаргами щодо обробки своїх персональних даних.
Якщо Ви бажаєте скористатися будь-яким із перерахованих вище прав, зверніться до нас, направивши свій запит за адресою: au.moc.nolku%40rh . Під час звернення, будь ласка, чітко вкажіть ціль, з якою Ви надали нам свої персональні дані, яку інформацію Ви бажаєте отримати, переглянути, змінити, видалити або зупинити обробку. Також Ви маєте право відкликати Вашу згоду на обробку персональних даних. Однак, це відкликання не вплине на законність обробки персональних даних, яка була здійснена протягом фактичної дії наданої згоди. Ви можете звернутися до ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» і у випадку виникнення будь-яких інших запитань щодо обробки персональних даних, направивши свій запит за адресою: au.moc.nolku%40rh . Ми докладемо всіх розумних і практично здійсненних зусиль для виконання Вашого запиту за умови, що він не суперечить законодавству.

ЯК МИ ЗАХИЩАЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?
В ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» прийняті і діють заходи та політика забезпечення безпеки, покликані захистити персональні дані від втрати, несанкціонованого використання, модифікації або видалення. Зі свого боку Ми робимо все можливе для того, щоб доступ до Ваших персональних даних мали лише ті особи, яким він необхідний для виконання службових/договірних обов’язків. Особи, які мають доступ до персональних даних, зобов’язані дотримуватися їхньої конфіденційності.
ПРО ЗМІНИ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
Ми залишаємо за собою право час від часу вносити зміни до цього Положення, щоб відобразити діючий на конкретний момент часу порядок забезпечення збереження персональних даних. Кожен раз, коли Ми вноситимемо зміни, Ми вказуватимемо дату чинної редакції цього Положення. Для того щоб дізнатися, як саме ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» забезпечує захист Ваших персональних даних, Ми рекомендуємо регулярно знайомитися з чинною редакцією цього Положення.

Редакція діє з «30» червня 2022 року.